ÅîõðçñÝôçóç Ðåëáôþí

Οι παραγγελιÝς των προúüντων μποροýν να γßνουν με Ýναν απü τους παρακÜτω τρüπους:

  • ΜÝσω τηλεφþνου στα γραφεßα μας (τηλ. 210 748 48 48)

  • ΜÝσω Fax στο τηλÝφωνο 210 748 48 98. Παρακαλοýμε για την ταχýτερη εξυπηρÝτηση σας συμπληρþστε, εκτυπþστε και αποστεßλατε την σχετικÞ φüρμα.

  • ΜÝσω ηλεκτρονικοý καταστÞματος (www.e-ecodent.gr). ΕπιλÝξτε τα προúüντα που επιθυμεßτε στο καλÜθι αγορþν και ακολουθÞστε την διαδικασßα πληρωμÞς μÝσω πιστωτικÞς κÜρτας στο ταμεßο.

 

 

Τρüποι πληρωμÞς:

  • ΜÝσω ηλεκτρονικοý καταστÞματος (www.e-ecodent.gr). ΕπιλÝξτε τα προúüντα που επιθυμεßτε στο καλÜθι αγορþν και ακολουθÞστε την διαδικασßα πληρωμÞς μÝσω πιστωτικÞς κÜρτας στο ταμεßο.

  • ΜÝσω κατÜθεσης του χρηματικοý αντßτιμου στους λογαριασμοýς των τραπεζþν ALFA BANK ........ & EUROBANK ......... Στην περßπτωση της τραπεζικÞς συναλλαγÞς επικοινωνÞστε τηλεφωνικüς (210 748 48 48)  για το περιεχüμενο της παραγγελßας σας και τα στοιχεßα τιμολüγησης.

  • Με αντικαταβολÞ κατÜ την παρÜδοση της παραγγελßας. Η αντικαταβολÞ επιβαρýνει τον πελÜτη με το αντßτιμο αντικαταβολÞς των … €. Παρακαλοýμε επικοινωνÞστε τηλεφωνικüς (210 748 48 48)  για το περιεχüμενο της παραγγελßας σας και τα στοιχεßα τιμολüγησης.

Τρüποι αποστολÞς:

  • ΜÝσω εταιρßας ταχυμεταφορþν. Για παραγγελßας Üνω των …..€ και για βÜρος μικρüτερο των ….. κιλþν (Kgr), η μεταφορÜ των προúüντων εντüς της ΕλληνικÞς επικρÜτειας εßναι δωρεÜν. Για παραγγελßες εντüς της ΕλληνικÞς επικρÜτειας μικρüτερες των …€ Þ μεγαλýτερου βÜρους των ….. κιλþν (Kgr) η χρÝωση εßναι ……€ ανÜ κιλü (Kgr). Η παρÜδοση των προúüντων γßνεται εντüς …. (..) εργÜσιμης/ων ημερþν.

  • ΜÝσω Ελληνικþν ταχυδρομεßων (ΕΛΤΑ). Για παραγγελßας Üνω των …..€ και για βÜρος μικρüτερο των ….. κιλþν (Kgr), η μεταφορÜ των προúüντων εντüς της ΕλληνικÞς επικρÜτειας εßναι δωρεÜν. Για παραγγελßες εντüς της ΕλληνικÞς επικρÜτειας μικρüτερες των …€ Þ μεγαλýτερου βÜρους των ….. κιλþν (Kgr) η χρÝωση εßναι ……€ ανÜ κιλü (Kgr). Η παρÜδοση των προúüντων γßνεται εντüς …. (..) εργÜσιμης/ων ημερþν.

 
Loading...